ICT Projectleider

Gesloten

Aanvraag ICI07546 Payroll

Voor Gemeente Rotterdam zijn wij op zoek naar een ICT Projectleider.

Omschrijving opdrachtgever:
De missie van het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) is om de Rotterdammers te stimuleren mee te doen in de stad (participatie). MO biedt faciliteiten voor sport, cultuur, onderwijs, zorg of andere dienstverlening (de basis). We bieden lichte ondersteuning als zelfstandig leven niet lukt, en de omgeving die niet kan bieden. Wij bieden als het echt niet anders kan intensieve inzet van de noodzakelijke zorg (bemoeizorg). Vanuit deze missie heeft de directie Maatschappelijk Ondersteuning in de Wijk (MOW) haar opgave geformuleerd: “We geven passende en tijdige ondersteuning, op basis van excellente dienstverlening met als doel dat Rotterdammers waar mogelijk zelfredzaam zijn”

Omschrijving afdeling:
De afdeling Administratie, Advies en Implementatie, Bedrijfsvoering en Vakontwikkeling (ABV) bestaat uit ongeveer 240 bevlogen medewerkers verdeeld over team Advies & Implementatie, team Bedrijfsvoering, team Vakontwikkeling & Kwaliteit en de drie backoffice teams. De afdeling ondersteunt de uitvoerende afdelingen bij hun activiteiten. Uitvoerende afdelingen zijn onder andere de wijkteams, de Vraagwijzer en het KBR. In deze afdeling zijn de administratieve taken, inning en facturering van de eigen bijdrage, de kwaliteitsontwikkeling- en bewaking van de uitvoerende processen, klachtenafhandeling en overige ondersteunende taken belegd. Ook voeren deze afdelingen de taken vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdwet en Schulddienstverlening uit.

Omschrijving opdracht:
Voor het implementatietraject van de inkoop 2022/2023 van de Wmo, Welzijn en (specialistische) jeugdhulp en wijkteams zijn wij op zoek naar een ervaren projectleider, die de brug tussen de technische en business kant binnen de implementatie van de inkoop weet te vertalen. Inkoop is een middel om goede hulp en ondersteuning voor Rotterdammers te organiseren. En het is een middel om inhoudelijke verbeteringen in die hulp en ondersteuning te realiseren. Het inkooptraject van zorg, welzijn en jeugdhulp heeft invloed op de hulp en ondersteuning van ongeveer 53.000 Rotterdammers en een complex en divers veld van meer dan 100 aanbieders. Een groot component binnen de implementatie van de inkoop van de Wmo, welzijn, wijkteams en jeugdhulp ligt binnen de ICT. We gaan namelijk met een nieuw systeem werken en gelijktijdig dient hierin gebouwd te worden voor de nieuwe inkoop. Dit betekent dat wij op zoek zijn naar een projectleider die graag de touwtjes in handen neemt en van elk project een succes weet te maken.

Gewenst profiel:
De ICT-opgave is zeer groot, omdat alle inkoopvoorstellen leiden tot noodzakelijke aanpassingen in zowel het nieuw te bouwen systeem Sorga als Gidso, bestelmodule en ikc (rapportagemodules) voor zowel wmo, welzijn als jeugdhulp. Dit vergt een goed overzicht en een projectmatige aanpak. Het is een intensieve periode van implementatie van de veranderingen, zowel intern als extern. Van het moment dat de inkoop ‘de markt op gaat’ tot het gunnen aan aanbieders en de daadwerkelijk ingangsdatum van de contracten. Wat je binnen de rol van projectleider gaat doen:
- Je bent projectleider op de ICT-opgave voor alle inkoopsporen en in die rol ben je onderdeel van het implementatieteam Inkoop 2022/2023 (overkoepelend overleg).
- Je treedt op als verbindende schakel tussen de vraagkant (Business) en aanbodkant (ICT), en bent de gesprekspartner voor zowel interne als externe stakeholders waarbij je de taal van de techneuten goed spreekt.
- Je beoordeelt en ontwikkelt ICT-opgave en bedenkt en/of maakt op basis van de analyse een plan van aanpak en voert dit uit met andere ICT-collega’s binnen de gemeente.
- Je bent verantwoordelijk voor de planning en realisatie van de ICT-opgave in alle fasen van het project. Dit betekent dat je plant, adviseert en stuurt op de realisatie van de noodzakelijke technische aanpassingen die voortvloeien uit de nieuwe inkoop. Je werkt hierbij nauw samen met de adviseurs Advies & Implementatie en de business analist. Hierbij spreekt je zowel de taal van de business als de techneuten.
- Je zorgt voor een goede beheersstructuur van de ICT-opgave en daarnaast ben en voel jij je ook verantwoordelijk voor een goede borging van de opgave.
- Je bent flexibel en weet dat Inkoopprocessen en Implementatietrajecten gepaard gaan met onzekerheden en past je werkwijze indien nodig aan op de ontwikkelingen in het proces.
- Indien nodig schuif je aan bij interne en externe overleggen, w.o. van implementatieteam en ben je voorzitter van het ICT-overleg met de ICT-medewerkers van de zorgaanbieders.

LET OP:
Deze opdracht kan niet ingevuld worden door een ZZP’er. De kandidaat is elders in dienst of is bereid deze opdracht op basis van payroll in te vullen.

Functie eisen (knock-out criteria)

1. Je beschikt minimaal over een afgeronde hbo-opleiding.
2. Je hebt minimaal drie jaar werkervaring met project of procesmanagment, opgedaan in het afgelopen acht jaar.
3. Je hebt minimaal vier jaar ervaring als business analist of een soortgelijke functie, opgedaan in afgelopen acht jaar.
4. Je hebt kennis van inkoop- en aanbestedingstrajecten binnen de (semi) overheid.
5. Je hebt kennis en ervaring met systeemkoppelingen.
6. Je hebt minimaal vijf jaar ervaring binnen de publieke sector.

Functie wensen (gunningscriteria)

1. Je hebt kennis en ervaring met de volgende systemen; Gidso, Socrates/Sorga, bestelmodule en berichtenverkeer.
2. Je beschikt over een afgeronde hbo-opleiding in de richting van Informatiekunde, bedrijfskunde of bedrijfskundige informatica.
3. Je hebt minimaal twee jaar werkervaring met implementatietrajecten, opgedaan in afgelopen vijf jaar.
4. Je hebt ervaring met het ophalen van stakeholdersbehoeftes.
5. Je hebt ervaring met Agile werken.
6. Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring binnen een gemeente met >250.000 inwoners.
7. Je hebt kennis en ervaring met projectmanagement conform Prince 2 of RSPW.

Competenties

- Resultaatgericht
- Integer
- Flexibel
- Plannen en organiseren
- Goede communicatieve vaardigheden
- Klantgerichtheid
- Omgevingsbewust
- Politieksensitief
- Analytisch vermogen

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie: thuiswerken volgens RIVM richtlijnen
Startdatum: 1 februari 2021
Duur: 12 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 40 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 27-01-2021
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 4, gelieve hier rekening mee houden

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Locatie

Rotterdam

Publicatiedatum

22.01.2021

Contactpersoon

Marike Schuring-Peeters

Meer details
Match criteria
Gewenst aantal uren
  • 40
Regio
  • Zuid-Holland
Contactpersoon
Marike Schuring-Peeters
Marike Schuring-Peeters
(06) 3837 3568
© Copyright 2021 ICQ-Flexprofs
ICQ-Groep B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.