Kwartiermaker en business controller

Gesloten

Aanvraag ICBO04203 Tijdelijke inhuur

Voor gemeente Utrecht zijn wij op zoek naar een Kwartiermaker en business controller.

Omschrijving opdracht:
In het afgelopen jaar hebben verschillende collega’s en externe partijen, zoals de visitatiecommissie en PWC, zich gebogen over de vraag hoe we als Gemeente Utrecht een volgende stap kunnen maken in het samen werken aan de opgaven van de stad. Een van de conclusies is dat onze processen en systemen nog onvoldoende het opgavegericht werken ondersteunen. Binnen de gemeente Utrecht loopt een transitie “Versterking Bedrijfsvoering” die tot doel heeft juist die wens concreet te maken en daar verbeterstappen in te zetten. In juli 2019 is in de directieraad vervolgens het gesprek gevoerd over het thema sturing in de bedrijfsvoering. Daarbij is men akkoord gegaan met de ontwikkelrichting om op basis van gezamenlijk geformuleerde leidende principes de sturing van het netwerk van bedrijfsvoering en strategie door te ontwikkelen en zijn opdrachten verstrekt voor de inrichting van nieuwe bedrijfsvoering onderdelen. Een van die nieuwe onderdelen is de Staf Bedrijfsvoering en Strategie. Dit team ondersteunt het geheel van het netwerk strategie en bedrijfsvoering. We werken o.b.v. het leidende principe dat we sturen op het geheel en ondersteunen op de delen. De kern van dat team is het leveren van integraal management advies en dienstverlening (op het gebied van Informatie en Financiën en in nauwe samenwerking met HRM) aan het bestuur en de concernmanagers van de gemeente Utrecht, om daarmee de eigen managementtaken naar hun afdeling/kolom uit te kunnen voeren en te kunnen sturen op het eigen personeel en budgetten.

Je taken zijn:
We zijn op zoek naar een gedreven transitiemanager voor het team business control binnen de Staf Bedrijfsvoering en Strategie. Deze transitiemanager gaat samen met het nieuwe team toe werken naar een optimale samenwerking, zowel onderling als onderdeel van de staforganisatie. Het is de bedoeling in de eerste helft van 2020 te onderzoeken hoe we het nieuwe team business control gaan vormgeven en wat er nodig is aan aansturing. Je ondersteunt daarin de manager van het stafteam, dat is ook je opdrachtgever. Specifiek zullen gelijktijdig de volgende activiteiten worden uitgevoerd:
1. Ontwikkel de planning en control cyclus van het Strategie en bedrijfsvoering Netwerk en de rollen daarin van het management, de budgethouders en het team business control;
2. Geef functioneel leiding en begeleid de medewerkers van het team business control in hun dagelijkse activiteiten, gericht op de doorontwikkeling en beheersing van de organisatie, de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers en de teamontwikkeling;
3. Specifieke aandacht zal worden besteed aan de sturing en beheersing van de IPM-kolom (informatie en procesmanagement). De werkzaamheden worden gezamenlijk met de aanwezige actieve business controller verricht en in regelmatige afstemming met de kwartiermaker van het Stafteam Bedrijfsvoering Strategie, die tevens HR-leidinggevende is van het team business control. De doelstelling is dat het nieuwe team in de zomer “staat” en dat de opdracht daarmee is afgerond.

We zoeken iemand:
- met recente ervaring met Business Control werk binnen de gemeente Utrecht;
- wanneer je ingewerkt bent in onze systemen is dit een pre;
- die in de afgelopen 2 jaar binnen de G4 heeft gewerkt, zodat ook recente kennis van het functioneren van Business Control binnen de grote gemeentes meegenomen kan worden;
- die op senior strategisch niveau vanuit vakmanschap mede vorm kan geven aan het inrichten van een nieuwe control organisatie;
- met ervaring met verander-opgaves binnen de overheid sector;
- die aantoonbaar zelfstandig kan opereren binnen het krachtenveld op directie en concern niveau en daar als adviseur en inhoudelijk sparringpartner kan functioneren;
- die onmiddellijk beschikbaar is.

Goed om te weten:
Je kunt niet parkeren bij het stadskantoor, het makkelijkste is om met het openbaar vervoer te komen.

Functie eisen (knock-out criteria)

1. Je beschikt over recente ervaring met business control werkzaamheden.
2. Je hebt de afgelopen 2 jaar werkervaring binnen de G4.

Functie wensen (gunningscriteria)

1. Je bent direct inzetbaar. Met andere woorden er is niet veel tijd nodig om je in te werken.
2. Je hebt ervaring met veranderopgaves binnen de sector overheid.
3. Je hebt ervaring met het inrichten van een nieuwe control organisatie op strategisch niveau.
4. Je bent per direct beschikbaar en daarnaast beschikbaar voor een kennismakingsgesprek op donderdag 12 december tussen 09.00 en 12.00 uur.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie: Utrecht
Startdatum: zsm
Duur: 10 juli 2020
Optie op verlenging: ja
Inzet: 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 08-12-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: donderdag 12 december tussen 09.00 en 12.00 uur

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Locatie

Utrecht

Publicatiedatum

05.12.2019

Contactpersoon

Sjoerdtje Bolt

Meer details
Match criteria
Gewenst aantal uren
  • 32
Regio
  • Utrecht
Contactpersoon
Sjoerdtje Bolt
Sjoerdtje Bolt
(06) 3408 7447
© Copyright 2020 ICQ-Flexprofs
ICQ-Groep B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.