Linked Data Analist/Engineer

Gesloten

Aanvraag ICS07549 Tijdelijke inhuur

Voor een overheidsorganisatie zijn wij op zoek naar een Linked Data Analist/Engineer.

Omschrijving opdrachtgever:
De opdrachtgever is een advies- en uitvoeringsorganisatie op het gebied van de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige Zorg.
De opdrachtgever heeft een belangrijk aandeel in het verbeteren van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg. Dit aandeel levert De opdrachtgever onder meer door te adviseren over de samenstelling van het basispakket, de verbetering van de kwaliteit van zorg te stimuleren, het middels publiekelijk toegankelijke websites beschikbaar stellen van informatie over de kwaliteit van zorg in Nederland, het uitvoeren van de risicoverevening en het beheren van de verschillende fondsen.

Omschrijving team Informatiestandaarden:
Beheerteam iStandaarden maakt deel uit van de afdeling Informatiemanagement. Het team is verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van de informatie - standaarden (iStandaarden) voor de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet (Jw). Daarnaast wordt in programma’s en projecten gewerkt aan vernieuwing en verbetering van de informatievoorziening; dit gebeurt vanuit het team Projecten en Programma’s Informatiemanagement (PPIM), dat nauw samenwerkt met het team Informatiestandaarden.

Programma KIK-V:
De opdrachtgever is een onafhankelijke en deskundige beheerder van standaarden en keteninformatisering. Binnen het Zorginstituut Nederland is het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V) gestart om gezamenlijk met de ketenpartijen te komen tot verbeteringen in de ontsluiting van informatie over de implementatie van het kwaliteitskader.
De opdrachtgever voert regie over het programma, maar werkt samen met alle ketenpartijen en belanghebbenden, van burger en zorgaanbieder, tot NZa, IGJ, VWS en branchepartijen.
Het programma richt zich op het verbeteren van de invulling van de kwaliteitsinformatie, de techniek en data, het proces en de organisatie van de informatieketen. Hiervoor wordt gewerkt in projectteams die verantwoordelijk zijn voor het leveren van producten. Het programma richt zich voor de korte termijn op het beter ontsluiten van de huidige openbare data. Voor de lange termijn wordt samen met de ketenpartijen een systematiek van ontsluiten ontworpen waarbij uitgangspunten zoals registratie aan de bron, eenmalig vastleggen en meervoudig gebruik een belangrijke rol gaan spelen.
Het programmamanagement wordt door de opdrachtgever ingevuld. Hierbij is er behoefte aan capaciteit om het programma uit te voeren.

Omschrijving opdracht:
De opdrachtgever zoekt een Linked Data Specialist de periode van 1 april 2021 tot 1 juli 2021 voor gemiddeld 32 uren per week.
Binnen het programma KIK-V wordt gewerkt aan de beschrijving van kwaliteits- en keuze informatie in de vorm van een ontologie. Vanuit het perspectief van het operationele proces van een zorgaanbieder worden gegevens en relaties beschreven die samen antwoord geven op de vragen die er rondom kwaliteit en keuze bestaan, met als basis het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. De opdracht bestaat uit het meewerken aan het realiseren van deze ontologie alsmede het toetsen van de ontologie bij diverse organisaties. Daarnaast is de opdrachtgever betrokken bij diverse onderzoekstrajecten op het gebied van FAIR Data en de Personal Health Train. De kandidaat levert hier een belangrijke bijdrage in door het ‘FAIR’ maken van data en het uitleggen van de technieken zoals bijvoorbeeld Linked Data.

Omschrijving werkzaamheden:
- Het ontwikkelen en beheren van ontologieën op het gebied van voornamelijk kwaliteitsdata verpleeghuiszorg.
- Adviseren over en ondersteunen bij de praktische inrichting van tooling die gebruikt wordt voor de ontwikkeling en beheer van ontologieën.
- Het ontwikkelen en beheren van R2RML mappings tussen veelgebruikte applicaties en linked data conform de ontologie.

Functie eisen (knock-out criteria)

1. Je hebt een afgeronde HBO opleiding.
2. Je hebt minimaal 6 maanden werkervaring in het werken met Linked Data.
3. Je hebt minimaal 6 maanden werkervaring met het ontwikkelen van datamodellen en/of ontologieën.
4. Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring met technologieën/concepten uit de semantische web stack.
5. Je hebt minimaal 6 maanden werkervaring in de zorg rondom Linked Data / data analyse.

Functie wensen (gunningscriteria)

1. Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring in het werken met Linked Data.
2. Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring met het ontwikkelen van datamodellen en/of ontologieën.
3. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met technologieën/concepten uit de semantische web stack.
4. Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring in de zorg rondom Linked Data / data analyse.
5. Je hebt kennis van het toepassen van FAIR Data principes.

Competenties

- Is analytisch sterk.
- Is in staat om zowel abstract als praktisch na te denken.
- Neemt verantwoordelijkheid voor het resultaat.
- Is doortastend en initiatiefrijk.
- Is zelfsturend en proactief.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie: Diemen
Startdatum: 01-04-2021
Duur: 3 maanden
Optie op verlenging: in overleg
Inzet: 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 04-02-2021
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 10 of 11 februari 2021

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Locatie

Diemen

Publicatiedatum

22.01.2021

Contactpersoon

Recruitment ICQ Flex Profs

Meer details
Match criteria
Gewenst aantal uren
  • 32
Regio
  • Noord-Holland
Contactpersoon
Team Recruitment ICQ Flex Profs
Team Recruitment ICQ Flex Profs
(055) 3031 464
© Copyright 2021 ICQ-Flexprofs
ICQ-Groep B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.