Projectleider Financiën Sociale Basis

Gesloten

Aanvraag ICBO04545 Tijdelijke inhuur

Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Projectleider Financiën Sociale Basis

Omschrijving opdrachtgever:
De gemeente Amsterdam heeft grote verantwoordelijkheden in het sociaal domein op het terrein van onder andere zorg, jeugd en werk. Zoals onderwijs, gezondheid, diversiteit, anti-discriminatie, jeugdwerkloosheid, sport, het Amsterdamse Bos, armoedebestrijding, schuldhulpverlening en nog veel meer. De gemeente streeft naar een excellente en eenduidige dienstverlening aan alle Amsterdammers, waaronder ook de kwetsbare Amsterdammers, in verschillende fasen en facetten van hun leven. Het cluster Sociaal is een complex domein met een grote diversiteit aan onderwerpen en aan maatschappelijke partners. Om succesvol te kunnen zijn in haar taakuitvoering en haar maatschappelijke opgave, is nauwkeurige samenwerking en betrokkenheid noodzakelijk. Het cluster Sociaal bestaat uitacht organisatieonderdelen waarvan de managers gezamenlijk sturing geven op de strategische onderwerpen

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Omschrijving opdracht:
Amsterdammers hebben baat bij een breed en laagdrempelig aanbod van activiteiten en ondersteuning in de eigen buurt of wijk, dit noemen we de sociale basis. Amsterdam wil de sociale basis verstevigen. Team Sociale Basis werkt hier samen met heel veel partners en collega's in de stad aan. Per 2020 is een nieuw beleidskader van kracht en wordt gestart met een herverdeling van budgetten die stadsdelen beschikbaar hebben voor sociale basis met als doel dat middelen daar ingezet worden waar de opgave het grootst is. Wij zijn op zoek naar een projectleider Sociale Basis die zich bezighoudt met de coördinatie tussen de inhoudelijke opgave (het verstevigen van de sociale basis) en de bijbehorende financiële processen. Het project is onderdeel van het brede programma Doorontwikkeling Sociaal Domein. De projectleider werkt heel nauw samen met de programmamanager, de bestuurlijk adviseur, de inhoudelijk projectleiders, en de betrokken financials uit directies en stadsdelen.

Werkzaamheden:
De projectleider heeft zowel inzicht in de inhoud op de sociale basis als in de financiën, houdt de financiële consequenties van inhoudelijke keuzes in de gaten, bewaakt de processen en wint daarover advies in bij financieel adviseurs en business control. Daarnaast maakt hij, in afstemming met het programmateam sociale basis en het MT, een inschatting van ambtelijke en bestuurlijke communicatie aangaande financiën sociale basis, en bewaakt dit proces.

Resultaten die in 2020 moeten worden opgeleverd:
- een herschikking van budgetten sociale basis voor 2021 zodat de middelen worden ingezet in de gebieden waar de opgave het grootst is
- het overbrengen van specialistisch budget naar collectief budget beschikbaar voor de sociale basis
- het vrij besteedbaar maken van deze middelen
- een advies met betrekking tot inkoop en inbesteding tav activiteiten binnen de sociale basis

Functie eisen (knock-out criteria)

1. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
2. Je beschikt over een afgeronde WO opleiding Sociale wetenschappen.
3. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring bij grotere gemeentes in het werkveld van het sociaal domein.
4. Je hebt aantoonbare kennis van zowel de inhoud als de structuur en governance (directies en stadsdelen) van de financieringsstromen (diverse subsidies, inkoop en aanbesteding van activiteiten) die omgaan in de Sociale Basis.
5. Je hebt kennis van financiële processen en de P&C cyclus bij G4 gemeentes.

Functie wensen (gunningscriteria)

1. Je hebt 2-4 jaar ervaring met werken in een complex en breed krachtenveld van ambtenaren (directies en stadsdelen), uitvoeringspartners en belangen- of cliëntvertegenwoordigers.
2. Je kan schakelen tussen strategisch, bestuurlijk, inhoudelijk en uitvoerend perspectief.
3. Je bent in staat in een netwerkorganisatie te opereren, zonder vaste bureauplek en op flexibele dagen.
4. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring als projectleider binnen de gemeente Amsterdam, bij voorkeur in het sociaal domein.
5. Je bent bekend met het sociale veld, de ambtelijke lijnen en de stadsdelen.

Competenties

- omgevingsbewustzijn
- samenwerken
- verbinden
- resultaatgerichtheid

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie: Amsterdam
Startdatum: 1 februari 2020
Duur: 30 januari 2021
Optie op verlenging: ja
Inzet: 24 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 22-01-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 31 januari 2020

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Locatie

Amsterdam

Publicatiedatum

15.01.2020

Contactpersoon

Recruitment ICQ Flex Profs

Meer details
Match criteria
Gewenst aantal uren
  • 24
Regio
  • Noord-Holland
Contactpersoon
Team Recruitment ICQ Flex Profs
Team Recruitment ICQ Flex Profs
(055) 3031 464
© Copyright 2020 ICQ-Flexprofs
ICQ-Groep B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.