Projectleider Parlementair Systeem

Gesloten

Aanvraag ICBO04552 Tijdelijke inhuur

Voor het ministerie van Financiën zijn wij op zoek naar een Projectleider Parlementair Systeem.

Omschrijving opdrachtgever:
Het ministerie van Financiën werkt aan een financieel gezond Nederland. Het ministerie zorgt met de Belastingdienst (onderdeel van het ministerie van Financiën) voor een groot deel van de inkomsten van de overheid en ziet aan de andere kant toe op een doelmatige besteding van het overheidsgeld. Financiën is verantwoordelijk voor de fiscale wetgeving en maakt daarnaast regels voor een goed functionerende financiële sector en het toezicht daarop. In Europa en in de rest van de wereld behartigt het ministerie de financiële belangen van Nederland. De directie Bedrijfsvoering adviseert en ondersteunt de directoraten-generaal op het gehele PIOFAH-terrein. De directie Bedrijfsvoering bestaat uit de eenheden Facilitair Huisvesting Inkoop en Financiën (FHIF), Organisatie en Personeel (O&P) en Informatisering (I). Binnen het ministerie van Financiën wordt zoveel mogelijk digitaal gewerkt. De eenheid Informatisering binnen de directie Bedrijfsvoering is verantwoordelijk om deze werkwijze te ondersteunen en te verbeteren

Omschrijving opdracht:
Binnen het departement bestaat de behoefte aan een centraal overzicht van alle parlementaire informatie. Besloten is dat de directie BOA een centraal parlementair coördinatiepunt inricht. Eén van de beoogde stappen om invulling te geven aan de inrichting van een parlementair coördinatiepunt, is de aanschaf en implementatie van een centraal ICT-systeem voor parlementaire informatie. De doelen van een ICT-systeem voor parlementaire informatie zijn om overzicht te hebben op schriftelijke vragen, moties, toezeggingen, verzonden brieven etc. en dat deze gemakkelijk opgeslagen worden. Een parlementair systeem kan rappelberichten sturen aan auteurs en er kunnen gemakkelijk overzichten gegenereerd worden. Na implementatie zal het functioneel beheer van een ICT-systeem belegd moeten worden bij Bedrijfsvoering. Het vullen van het systeem vergt ook goede en duidelijke werkafspraken binnen het departement. Daarnaast is het zaak goede werkafspraken te maken over hoe het systeem te gebruiken en wie het systeem zal gebruiken. Er zal worden gestart met (het opstellen van) de functionele aanbesteding voor een ICT-systeem voor parlementaire informatie. Onderdeel van de besluitvorming is ook het aanstellen van een projectleider vanuit de directie Bedrijfsvoering die het aanbestedingstraject zal organiseren en coördineren. Dit project zal naar verwachting vanaf de start ongeveer ¾ jaar tot 1 jaar duren. Deze opdracht wordt mogelijk verder aangevuld met andere projecten.

Werkzaamheden:
Voor diverse projecten en programma’s is behoefte aan ondersteuning in de vorm van een projectleider om de inzet en de toepassingen verder uit te breiden.

De werkzaamheden voor de rol van Projectleider zijn:
• Het (mede) helpen opstellen van de functionele aanbesteding voor een ICT-systeem voor parlementaire informatie;
• Het opstellen en uitwerken van een plan van aanpak voor implementatie ten aanzien van besluitvorming, o.a. in de portfolioboard.
• Het begeleiden van de fases van de implementatie, startend met een pilot. Je staat als projectleider stevig in je schoenen en bent niet bang complexe implementatie aan te sturen in zo’n veranderende omgeving. Je bent verantwoordelijk voor het leiden van het informatieproject in een politiek-bestuurlijke omgeving, met een stevige ICT-component, gericht op het realiseren van nieuwe of het verbeteren van bestaande producten en diensten. Je bent een enthousiaste en stevige senior projectleider met leiderschapskwaliteiten. Je weet wat er speelt op politiek en bestuurlijk niveau en bent je bewust van de dynamiek, processen en verschillende belangen die dit met zich meebrengt. Je onderkent tijdig de belangen van alle partijen en de afbreukrisico’s voor betrokkenen. Vervolgens anticipeer je hierop met de juiste interventies. Je vervult je rol als senior projectleider met stevigheid. Dat houdt in dat je als vanzelfsprekend soepel beweegt in een politiek-bestuurlijke omgeving. Je spreekt uit wat je van je opdrachtgever en omgeving verwacht, en je draagt actief de visie en de bedoeling van je projecten uit. Bovendien ben je herkenbaar als aanspreekpunt en boegbeeld voor je projecten.

Gewenst profiel:
1. Kennis van parlementair proces;
2. Spreekt de taal van IT en van Juridische zaken;
3. Heeft ervaring in het aansturen van leveranciers;
4. Kennis van en ervaring met de Devops-methodiek;
5. Je hebt hbo-niveau en de opleiding PRINCE2 Practitioner gevolgd;
6. Je hebt ruime ervaring (minimaal 5 jaar) in het managen van complexe (keten) ICT-projecten;
7. Je kunt en wilt je soepel bewegen in een politiek-bestuurlijke en veranderende omgeving;
8. Je hebt relevante ICT-kennis rondom voortbrengingsprocessen voor applicatieontwikkeling;
9. Je bent klant- en resultaatgericht ingesteld en in staat om projectmedewerkers/teams te motiveren en te coachen;
10. Je legt gemakkelijk contacten en onderhoudt deze zorgvuldig om resultaten van het project te kunnen realiseren;
11. Je bent bestuurlijk en organisatiesensitief en kunt controle op de voortgang van werkzaamheden houden;
12. Kennis en ervaring met werken bij de overheid en mogelijk in het bijzonder MinFin.

Functie eisen (knock-out criteria)

1. Je beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau.
2. Je hebt de opleiding Prince2 Practitioner gevolgd.
3. Je beschikt over kennis en ervaring met de Devops-methodiek.
4. Je hebt ruime ervaring (minimaal 5 jaar) in het managen van complexe (keten) ICT projecten.

Functie wensen (gunningscriteria)

1. Mate waarin je aantoonbare kennis hebt van parlementair processen
2. Mate waarin je aantoonbare ervaring hebt met IT (en relevante ICT kennis rondom voortbrengingsprocessen voor applicatieontwikkeling) en juridische zaken
3. Mate waarin je aantoonbare ervaring hebt in het aansturen van leveranciers.
4. Mate waarin je kennis en ervaring hebt met het werken bij de Overheid.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie: Den Haag
Startdatum: 3 februari 2020
Duur: 12 maanden
Optie op verlenging: nee
Inzet: 24 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 20-01-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: zsm

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Locatie

Den Haag

Publicatiedatum

16.01.2020

Contactpersoon

Marike Schuring-Peeters

Meer details
Match criteria
Gewenst aantal uren
  • 24
Regio
  • Zuid-Holland
Contactpersoon
Marike Schuring-Peeters
Marike Schuring-Peeters
(06) 3837 3568
© Copyright 2020 ICQ-Flexprofs
ICQ-Groep B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.