Regiocoördinator-Vertegenwoordiger Utrechtse Werktafel

Gesloten

Aanvraag ICI04563 Tijdelijke inhuur

Voor de Gemeente Utrecht zijn wij op zoek naar een Regiocoördinator-Vertegenwoordiger Utrechtse Werktafel.

Omschrijving opdrachtgever:
De Utrechtse Werktafel is een netwerkorganisatie waarin kennisdeling en projectmatig samenwerken centraal staat. Er is een strategische agenda vastgesteld met daarin ambities om de regionale werkgeversdienstverlening te versterken, de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren en een impuls te geven aan de banenafspraak. In het verlengde van de strategische agenda hebben we onder de vlag van Perspectief op Werk een doe-agenda opgesteld voor de komende twee jaar. In deze doe-agenda hebben we concrete acties en doelen geformuleerd waarmee we onze regionale dienstverlening en samenwerking willen versterken. Gemeente Utrecht is namens de Utrechtse Werktafel op zoek naar een regiocoördinator/vertegenwoordiger voor een periode van 2 jaar. Deze functionaris is een sleutelfiguur voor het in goede banen leiden van de activiteiten binnen de strategische agenda en Perspectief op Werk. Daarnaast is hij/zij de externe vertegenwoordiger van de regio namens alle deelnemende partijen van de Utrechtse Werktafel.

Omschrijving taken:
De rol van regiocoördinator omvat de volgende taken:
- Verzorgen van overkoepelende project-/programmaleiding;
- Versterken van projectleiding door het stimuleren van samenhang en verbinding van doelen, activiteiten en projecten;
- Projectmatig werken in projectgroepen en actielijnen stimuleren;
- Aanjagen en stimuleren van gezamenlijke, activiteiten en projecten binnen de Utrechtse Werktafel;
- Bewaken van de voortgang van overall afspraken en activiteiten:
x Nagaan of gemaakte afspraken (conform afspraak) zijn uitgevoerd binnen de uitvoeringsorganisaties;
x Aanspreken deelnemers op voortgang en signaleren knelpunten.
- Faciliteren in de escalatie:
x Meedenken, oplossingen vinden, escaleren en agenderen knelpunten
x Directeuren informeren over knelpunten
- Verantwoording van regionale middelen en projectresultaten (onder andere in een financieel overzicht en de mijlpalenmonitor);
- Organiseren van de structuur van de Utrechtse Werktafel:
x Aansturing regiosecretaris en communicatieadviseur,
x Afstemming met en voorbereiden van voorzitters van de Utrechtse Werktafel;

De rol van regiovertegenwoordiger omvat de volgende taak:
- Deelname aan onder andere landelijke, en G4 overlegstructuren, lobby naar ministerie, gesprekspartner voor de regionale cliëntenraad, nieuwe werkgevers, andere arbeidsmarktregio’s, praktijktafels.

Gewenst profiel:
- Beschikt over een afgeronde HBO opleiding.
- Heeft ervaring met projectmanagement en zeer bekend met projectmatig werken.
- Is in staat om landelijke initiatieven door te vertalen naar samenwerkingsafspraken in de regio.
- Heeft kennis van het werkterrein (inclusieve) arbeidsmarkt en de beïnvloedbare actoren.
- Heeft talent voor organiseren en plannen.
- Heeft een goed gevoel voor politiek/bestuurlijke sensitiviteit.
- Voelt zich verantwoordelijk voor het eindresultaat.
- Is communicatief sterk en verbindend.
- Beheerst de Nederlandse taal goed, zowel schriftelijk als mondeling.
- Heeft humor en relativeringsvermogen.

Functie eisen (knock-out criteria)

1. Je bent beschikbaar voor een periode van minimaal anderhalf jaar.

Functie wensen (gunningscriteria)

1. Je hebt afgeronde opleiding op hbo niveau.
2. Je hebt werkervaring minimaal 3 jaar in het vakgebied sociaal domein.
3. Je hebt recente opdrachten/werkervaring in het vakgebied binnen de overheid (G4).
4. Je hebt aantoonbaar kennis van het werkterrein (inclusieve) arbeidsmarkt.
5. Je hebt aantoonbaar ervaring als aanjager van regionale samenwerking of netwerkorganisaties.
6. Je hebt specifieke ervaring met het aanjagen van projectmatig werken.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie: Utrecht
Startdatum: 01-02-2020
Duur: 01-07-2021
Optie op verlenging: ja
Inzet: 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 29-01-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: ntb

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Locatie

Utrecht

Publicatiedatum

17.01.2020

Contactpersoon

Recruitment ICQ Flex Profs

Meer details
Match criteria
Gewenst aantal uren
  • 32
Regio
  • Utrecht
Contactpersoon
Team Recruitment ICQ Flex Profs
Team Recruitment ICQ Flex Profs
(055) 3031 464
© Copyright 2020 ICQ-Flexprofs
ICQ-Groep B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.