6 Aug. 2021

Projectmanager DSO en Wkb

32
Utrecht

Aanvraag ICAP09975 Tijdelijke inhuur

Voor Gemeente Zeist zijn wij op zoek naar een Projectmanager DSO en Wkb.

Opdracht:
De opdracht is 2-ledig:
- Projectmanager Digitaal Stelsel Omgevingswet ca 20 u.p.w.
- Projectmanager invoering Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ca 12 u.p.w.

De invoering van de Omgevingswet heeft nog een klein jaar te gaan en is nu in een cruciale fase beland. Voor het kerninstrument DSO zoeken wij een ervaren projectmanager. De inzet van de projectmanager DSO is gebaseerd op drie pijlers: technische aansluiting op het landelijke omgevingsloket, regie op procesherontwerp vergunningverlening en dienstverlening, coproducties met omgevingsplan v.w.b. omgevingstafel en DVO uitvoeringsorganisaties. Van de kandidaat verwachten we ten eerste een sterke focus op de projectresultaten. Naast deze resultaatgerichtheid is het ook belangrijk om overzicht op de gehele invoering te hebben. Alleen dan zijn we in staat om slim te prioriteren en in samenhang te plannen. De projectmanager is dus tevens een regievoerder. Een derde eigenschap van belang is het vermogen en het plezier om samen te werken, ten eerste met de andere leden van het programmateam en ten tweede uiteraard ook met alle medewerkers die hun bijdrage leveren aan de invoering. Ten vierde: de focus op de onderstroom ligt vooral bij de programmamanager, maar van de projectmanagers wordt wel verwacht het programma als geheel te steunen en de invoering in het licht van een transitie te zien. De eigenschap die hierbij hoort is sensitiviteit, het koersen van je zeilboot op de bestemming en daarbij rekening houden met de wind. Richting bestuur heeft dit de vorm van creëren van rust en vertrouwen.
Daarnaast komt er nog een nieuwe wet op ons af: Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Per 1 juli 2022 treedt deze in werking. De wet is gekoppeld- en verweven met de Omgevingswet. Inwerkingtreding zal daarom (ook bij verder uitstel) tegelijk zijn met de Omgevingswet. De inwerkingtreding per 1 juli 2022 zal gefaseerd zijn, is dit jaar door de minister bekend gemaakt. De nieuwe wet zal een impact hebben op de financiën, de organisatie en de dienstverlening van de gemeente Zeist en bovendien op de samenleving van Zeist. Dit zal ook politiek en bestuurlijk impact hebben. Tijdige en goede voorbereiding is daarom van belang. Hiervoor is reeds een eerste impactanalyse opgesteld. Van de projectmanager Wkb verwachten wij een verdere impactanalyse en een bijbehorend projectplan voor de aanpak van de voorbereiding op de inwerkingtreding van de Wkb en de implementatie. In het projectplan moet in elk geval rekening gehouden worden met: momenten van besluitvorming door college en raad, op te leveren producten en werkwijzen, betrokken stakeholders, financiële consequenties en handelingsperspectief en de invloed van dit alles op de medewerkers en organisatie. Daarnaast natuurlijk de gebruikelijke ingrediënten van een projectplan, waaronder de benodigde tijd en middelen. Evenals bij de Omgevingswet, ligt er ook bij de Wkb een raakvlak met de (bouw)leges. De beschikbare opties rond werkprocessen en dienstverlening kunnen mede bepaald worden door de impact van de Wkb en ook de Omgevingswet op de leges. Door de relatief beperkte tijd tot inwerkingtreding is een projectplan op korte termijn nodig en is daarna een voortvarende implementatie noodzakelijk. ;

Omschrijving opdrachtgever:
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 60.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.
Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.

Functie eisen (knock-out criteria)

1. Een afgeronde opleiding op minimaal WO bachelor niveau.
2. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als projectmanager bij een gemeentelijke instelling waarbij het stroomlijnen van processen en/of de implementatie van ICT toepassingen centraal stond, in de afgelopen 8 jaar.
3. Uiterlijk 1 september beschikbaar voor 32 uur/week.

Functie wensen (gunningscriteria)

1. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als projectmanager
2. Een afgeronde training/opleiding Projectmatig Creëren of Prince2
3. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeentelijke instelling
4. Aantoonbare werkervaring met minimaal 5 aantoonbare projecten waarbij het stroomlijnen van processen centraal stond
5. Aantoonbare werkervaring met minimaal 3 aantoonbare in de RO
6. Aantoonbare werkervaring met alle aspecten van bedrijfsvoering binnen de gemeente (Financiën HR Juridisch Communicatie Inkoop en Informatievoorziening) .

Competenties

- Resultaatgericht
- Plannen en organiseren
- Omgevingssensitief
- Stressbestendig
- Kwaliteitsgericht
- Initiatiefrijk.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie: Utrecht
Startdatum: 1 september 2021
Duur: 12 maanden
Optie op verlenging: 2 maal 6 maanden
Inzet: 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 05-08-2021
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 11 augustus 2021, in de ochtend. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 10 augustus 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Ron Brussaard

Contactpersoon

Ron Brussaard

Bezoekers van deze pagina bekeken ook deze banen:

ICQ-Groep B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.