27 May. 2022

Senior Developer .Net Core

36
Utrecht

Aanvraag ICAP14582 Tijdelijke inhuur

Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Senior Developer .Net Core.

Omschrijving opdracht:
Bij de politie worden robuuste applicaties onder architectuur ontwikkeld die het werk van onze agenten, op straat als in de opsporing, makkelijker en beter maken. Zo is er de moderne voorziening BVID, Basis Voorziening Identificatie. Deze voorziening zorgt voor de registratie en verificatie van persoonsgegevens van verdachten en nieuw binnenkomende vreemdelingen. Dit gebeurt met behulp van ID-documenten, vingerafdrukken en foto’s.
Als T-shaped Senior Developer ben je verantwoordelijk via de scrum methodiek voor het ontwikkelen van de nieuwe versie van BVID. In je werk heb je contact met andere professionals en stel je je expertise ter beschikking. Daarnaast ben je in staat om probleem analyse te doen en issues op productie omgevingen op te lossen.
Bij de politie worden robuuste applicaties onder architectuur ontwikkeld die het werk van onze agenten, op straat als in de opsporing, makkelijker en beter maken. Zo is er de moderne voorziening BVID, Basis Voorziening Identificatie. Deze voorziening zorgt voor de registratie en verificatie van persoonsgegevens van verdachten en nieuw binnenkomende vreemdelingen. Dit gebeurt met behulp van ID-documenten, vingerafdrukken en foto’s.
Als T-shaped Senior Developer ben je verantwoordelijk via de scrum methodiek voor het ontwikkelen van de nieuwe versie van BVID. In je werk heb je contact met andere professionals en stel je je expertise ter beschikking. Daarnaast ben je in staat om probleem analyse te doen en issues op productie omgevingen op te lossen.
Softwarematige ontwikkeltaken in een .NET Core omgeving onder architectuur, met oog voor niet functionele aspecten als performance, security en robuustheid. Ervaring met een microservice architectuur is een pre. Net als ervaring met .NET Core onder linux , CQRS en RabbitMQ.

Doelstelling:
De Senior Developer heeft de verantwoordelijkheid, samen met andere disciplines, voor het tot stand brengen van de nieuwe versie van BVID en zorgt voor kennisoverdracht aan de andere professionals. De uit te voeren werkzaamheden vallen binnen het algehele functionele doorontwikkeling voor de applicatie BVID. Dit betreft zowel het aanbrengen van technische verbeteringen en ook nieuwe functionele behoeften, deels vanuit veranderende (Europese) wetgeving.

Omschrijving verantwoordelijkheden:
Je bent verantwoordelijk voor het binnen de gesteld tijd opleveren van de gewenste resultaten volgens scrum methodiek.

Contacten:
Als Senior Ontwikkelaar heb je contact met de Product Owner, de Scrum Master, andere professionals in verschillende disciplines. En mogelijk ook toeleveranciers en andere stakeholders.

Functie eisen (knock-out criteria)

1. Je beschikt over minimaal een erkende en volwaardige MBO diploma, bij
2. Je hebt in de afgelopen 7 jaar minimaal 3 jaar ervaring opgedaan als Senior .NET Core
3. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring opgedaan met alle van de volgende

Functie wensen (gunningscriteria)

1. Bij voorkeur heb je de afgelopen 3 jaar minimaal 1 jaar ervaring met;
2. Bij voorkeur heb je in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar werkervaring in een Agile/Scrum
3. Bij voorkeur heb je een afgeronde erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO

Competenties

- Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
- Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
- Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
- Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
- Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
- Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
- Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie: Odijk
Startdatum: 01-08-2022
Duur: 31-07-2023
Optie op verlenging: optioneel
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 26-05-2022
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: zsm na de beoordeling

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Locatie

Odijk
Team Recruitment ICQ Flex Profs

Contactpersoon

Team Recruitment ICQ Flex Profs

Bezoekers van deze pagina bekeken ook deze banen:

ICQ-Groep B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.