6 Aug. 2021

Senior Ontwerper

36
Noord-Holland

Aanvraag ICS09973 Tijdelijke inhuur

Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Senior Ontwerper.

Omschrijving opdracht:
1. Werkt de complexe architectuur en kaders uit, door:
- het vertalen van de functionele eisen naar een functioneel ontwerp;
- het vertalen van het functioneel ontwerp naar het technisch ontwerp;
- het opstellen van (inrichtings)documentatie;
- het vertalen van de uitvoeringsbepalingen naar te nemen maatregelen;
- het opstellen van quality certificeringen.
2. Controleert de toepasbaarheid van het technisch ontwerp, door:
- het opstellen van een impactanalyse;
- het uitvoeren van risicoanalyses op de samenhang tussen de architectuur componenten;
- het geven van adviezen aan de Technisch Verantwoordelijke op basis van de impactanalyse en het ontwerp (functioneel/technisch).
3. Ontwikkelt componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICT-architecturen en -infrastructuren:
- het bouwen van componenten;
- het aanpassen van bestaande componenten;
- het opstellen van testscenario's;
- het uitvoeren van testscenario's;
- het analyseren van verstoringen, het vaststellen van oorzaken en het adviseren over het treffen van modificaties of andere maatregelen.
- het geven van richtlijnen en adviezen omtrent het gebruik van ICT architectuur en applicaties.

Omschrijving opdrachtgever:
JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren
van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen
en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Omschrijving achtergrond opdracht:
Het opstellen en compleet maken van technische ontwerpen die op dit moment ontbreken. Reverse engineering van bepaalde applicaties/diensten en input geven voor nieuwe
applicaties/diensten.

Inzet Periode:
Schatting 1137uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1137 uur is slechts indicatief.
De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn.
Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd.

Screeningsniveau:
Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B.

Uitgangspunten Wet DBA:
Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller).
De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard.

Locatie:
Den Helder

Functie eisen (knock-out criteria)

1. Je hebt 3 jaar aantoonbare ervaring met het opstellen van (project) documentatie
2. Je hebt 3 jaar aantoonbare ruime ervaring met Windows Server in een Enterprise omgeving.
3. Je hebt 1 jaar aantoonbare ervaring met het Linux platform in een Enterprise omgeving.
4. Je hebt 3 jaar aantoonbare ervaring met en kennis van het beheren van ICT-componenten binnen de ICT-architecturen en -infrastructuren
5. Je hebt 3 jaar aantoonbare enige met scripting en automatisering. Daarbij wordt gekeken naar Powershell, BASH
6. Je hebt 1 jaar aantoonbare werkervaring en kennis van webservers IIS en Apache. Dit in combinatie met het gebruik van verschillende applicatieframeworks.
7. Je hebt 1 jaar aantoonbare werkervaring met databases.

Functie wensen (gunningscriteria)

1. Je hebt bij voorkeur aantoonbare werkervaring met IIS webserver en technisch beheer.
2. Je hebt bij voorkeur aantoonbare werkervaring met Apache webserver en technisch beheer.
3. Je hebt bij voorkeur aantoonbare werkervaring met technisch schrijven
4. Je hebt bij voorkeur aantoonbare werkervaring met werken binnen grote organisaties (>1000 gebruikers)
5. Je hebt bij voorkeur aantoonbare werkervaring met het coachen en begeleiden van ontwerpers op vakinhoudelijk gebied.
6. Je hebt aantoonbare werkervaring in het veld als Solutions Architect in een Enterprise omgeving.
7. Je hebt ervaring met een CI/CD-oplossing (Azure DevOpS Services en Gitlab).

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie: Den Helder
Startdatum: zsm na screening ca. 3 maanden
Duur: 1137 uur
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 06-08-2021
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: nnb

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

- CV in "Word-formaat" geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de "ik-vorm", waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Locatie

Den Helder
Team Recruitment ICQ Flex Profs

Contactpersoon

Team Recruitment ICQ Flex Profs

Bezoekers van deze pagina bekeken ook deze banen:

ICQ-Groep B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.