16 Sep. 2021

Strategisch Beleidsadviseur Economie

36
Zuid-Holland

Aanvraag ICAP10576 Tijdelijke inhuur

Voor de Gemeente Westland zijn wij op zoek naar een Strategisch Beleidsadviseur Economie.

Opdracht:
Je bent gericht op het signaleren van kansen en het ontwikkelen van beleid op economisch vlak. Je weet ontwikkelingen en tendensen te duiden en bent sterk in visievorming. Je opereert daarbij niet alleen, maar met andere betrokken partijen binnen en buiten de gemeente Westland. Je houdt je bezig met gebiedsontwikkeling vanuit economisch perspectief en je draagt bij aan de doorontwikkeling van de Greenport Horti Campus Westland (versterken kennis- en innovatiebasis).;Daarnaast ben je dé vertegenwoordiger van Westland voor de economische tak van de MRDH (metropoolregio Rotterdam-Den Haag); vanuit die rol bereid je bestuurlijke; overleggen voor B&W-leden voor en vervul je een ambassadeursrol van Westland. Verder werk je ook toe naar de rol van coördinator MRDH voor Westland in algemene zin, een portefeuille die nu nog elders is belegd, maar die vanwege pensioenuitstroom in 2021 gefaseerd overgedragen wordt.

Cluster Beleid
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster signaleren en initiëren ontwikkelingen in de maatschappij, om deze vervolgens te vertalen naar visie en strategie om de doelen te bereiken. Het gaat daarbij om alle beleidsdomeinen van de gemeente, denk aan economie, ruimte, veiligheid, onderwijs, zorg, sociale zaken, etc. Het cluster beheert hierbij de middelen en voert op hoofdlijnen regie op de realisatie. Collega’s werken op interactieve manier met stakeholders in de maatschappij, binnen de gemeentelijke organisatie en het bestuur. Het cluster bestaat uit 3 teams: Samenleving, Economie, Ruimte en Mobiliteit en Veiligheid & Duurzaamheid.

Team Economie, Ruimte en Mobiliteit
Westland is het glastuinbouwcentrum van de wereld en wordt gekenmerkt door innovatie, duurzaamheid en ondernemerschap. De laatste innovaties en duurzame ontwikkelingen binnen techniek, (internationale) handel, energie, voeding en water komen hier vandaan. Binnen het taakveld sterke economie wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een gezond investeringsklimaat. Dat doen we onder meer door actief te werken aan energietransitie, herstructurering glastuinbouw, infrastructuur en verkeer en vervoer. Binnen het team werken strategen, beleidsregisseurs en beleidsondersteuners. De rollen die de medewerkers binnen het team hebben zijn wisselend: ontwikkelen, regisseren, stimuleren en faciliteren. Daarbij staat het maatschappelijk resultaat altijd centraal. We merken daarbij dat er steeds meer dwarsverbanden zijn met de andere taakvelden binnen de gemeente en de uitvoering. Dit vraagt van onze medewerkers eigenaarschap, integraal denken, resultaatgerichtheid, netwerkvaardigheden en innovatiekracht.


Omschrijving opdrachtgever:
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait! Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Functie eisen (knock-out criteria)

1. Een gevolgde wo bachelor en / of master opleiding.

Functie wensen (gunningscriteria)

1. Een afgeronde wo master opleiding .
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van strategische advisering inde afgelopen 8 jaar .
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van gebiedsontwikkeling vanuit een economisch perspectief in de afgelopen 5 jaar .
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring binnen een 100.000+ gemeente met voorbereiden van bestuurlijke overleggen in de afgelopen 3 jaar .

Competenties

- Je hebt gevoel voor de politiek-bestuurlijke krachtenvelden, van het werken in een overheidsorganisatie en hebt inzicht in de organisatiecultuur.
- Tevens ben je in staat complexe vraagstukken te analyseren en concreet te maken.
- Je kunt op meerdere borden tegelijkertijd schaken, zowel op praktisch als op strategisch niveau.
- Ook heb je kennis en ervaring met vergelijkbare economische onderwerpen, projecten en processen.
- Je bent een adviseur die in staat is ideeën, concepten en initiatieven uit te werken tot uitvoerbare plannen en activiteiten.
- Verder heb je overtuigingskracht, goede contactuele vaardigheden, ervaring met verbinden en ben je energiek. Ook kun je slim kan netwerken op niveau en toon je je daarin initiatiefrijk.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie: Westland
Startdatum: Z.s.m.
Duur: 6 maanden
Optie op verlenging: 2 maal 7 maanden
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 16-09-2021
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 22 september 2021 in de middag.

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Locatie

Westland
Team Recruitment ICQ Flex Profs

Contactpersoon

Team Recruitment ICQ Flex Profs

Bezoekers van deze pagina bekeken ook deze banen:

ICQ-Groep B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.