20 May. 2022

Veiligheidsregisseur

36
Zuid-Holland

Aanvraag ICG14577 Tijdelijke inhuur

Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Veiligheidsregisseur.

Omschrijving opdracht:
Er zijn diverse zaken rondom veiligheid geregeld maar het is niet genoeg. Dit is gebaseerd op het volgende:
- Er is een structurele ondermelding bij het ARO, (gemiddeld 1 per maand). In 2018/2019 is er op iedere locatie middels een roadshow aandacht gevraagd voor het agressie protocol, hierbij zijn de agressie meldingen op laagdrempelige manier geturfd. Hieruit bleek dat niet iedere medewerker kennis had van ARO, maar ook de norm om te melden ligt erg hoog. ‘Het hoort bij ons werk’.
- Bedreigingen op social media krijgen wij niet goed onder controle. Als er iets geplaatst wordt op onze eigen LinkedIn pagina, kunnen we dit verwijderen, maar op andere plaatsen op (social) media, staan we niet sterk (genoeg).
- Er wordt in gevallen een stevigere rol van de werkgever verwacht inzake het doen van aangifte.
- De collega’s binnen de RvdK die dit onderwerp in portefeuille hebben, doen dit versnipperd en hebben onvoldoende tijd om het goed ‘vast te pakken’.
- Het agressie protocol, moet herschreven worden, waarbij ook de nieuwe functie van ‘vestigingsmanagers’ een plek moeten krijgen.
- Er zal een tijdelijke veiligheidsregiseur worden aangetrokken voor de duur van een jaar, die aan de slag kan gaan met onder andere bovenstaande punten, om uiteindelijk een helder functieprofiel te beschrijven voor het structureel inbedden van een dergelijke functie binnen de organisatie.
RvdK zoekt een aanspreekpunt in het geval collega's in aanraking komen met agressie, agressie, belediging al dan niet digitaal. De veiligheids regisseur inventariseert wat er binnen de RvdK beschikbaar is aan kennis en documentatie en dit kan vertalen naar een advies naar inrichting van een veiligheidsorganisatie die passend is op de context van de RvdK. De kandidaat weet de weg te vinden bij het betrekken van externe partijen als het gaat om het doen van aangifte, overleg met multimediabedrijven etc..

Omschrijving werkzaamheden:
- Kandidaat is aanspreekpunt voor alle veiligheidsissues voor de gehele RvdK en reageert snel op meldingen en is zichtbaar.
- Kandidaat reageert adequaat en snel op meldingen en weet de juiste kanalen te vinden om veiligheidsmelding te beleggen en begeleid de medewerker hierbij.
- Kandidaat heeft een regiefunctie bij het inzichtelijk maken van de processen, organisatie, kennis en middelen rondom veiligheid. Verwacht wordt dat de kandidaat een eerste inventarisatie op de actuele situatie binnen de RvdK in kaart brengt en hierover advies uitbrengt.
- Kandidaat brengt in kaart of het huidige trainingsaanbod binnen de RvdK nog up to date is en aansluit op de behoefte van de RvdK v.w.b. veiligheid.
- Professionaliseren van de organisatie op het gebied van veiligheid.

Omschrijving opdrachtgever:
De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) maakt onderdeel uit van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit ministerie werkt aan een rechtvaardige en veilige samenleving. Door wetgeving, conflictoplossing, vreemdelingenbeleid, preventie en criminaliteitsbestrijding. De RvdK wordt ingeschakeld wanneer ernstige zorgen zijn over de opgroei- en opvoedsituatie van een kind tussen 0 en 18 jaar. De RvdK komt op voor deze kinderen door hun (gezins-)situatie te onderzoeken en te adviseren wat de beste oplossing is. Bij alle werkzaamheden van de RvdK staat het belang van het kind centraal.
Bij de RvdK werken zo’n tweeduizend medewerkers, verspreid over achttien locaties in het land. De organisatie wordt geleid door de directie en ondersteund door de Landelijke Staforganisatie (LSO). De RvdK werkt sinds 2017 in zelforganiserende en resultaatverantwoordelijke teams. Teams hebben zo de mogelijkheid om het werk grotendeels naar eigen inzicht in te vullen. Ieder team is verantwoordelijk voor het behalen van de teamresultaten en het opstellen van een plan om daar te komen. Medewerkers uit het primaire proces krijgen hierbij ondersteuning van een lokaal supportteam dat bestaat uit een teamcoach, een gebiedsmanager, een adviseur beleid, een HR-adviseur en een werkstroomadviseur. Op dit moment zijn binnen de RvdK verschillen in het tempo waarin gebiedsteams zich ontwikkelen naar de beoogde resultaten. Een aantal locaties en/of gebiedsteams heeft daarbij extra aandacht, sturing en ondersteuning nodig.

Interviewcriteria:
- Je bent deskundig en in staat zijn kennis en (werk)ervaring snel in te zetten. Waarbij je overtuigend jouw persoonlijke motivatie weet toe te lichten.
- Je beschikt over een oplossingsgerichte manier van denken. Je weet daarbij ideeën en oplossingen over te brengen.
- Je toont aan te beschikken over de competenties klantgerichtheid, analyserend vermogen, samenwerken, omgevingsbewust, plannen en organiseren, voortgangscontrole, flexibiliteit en leervermogen.

VOG:
Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden.

Geheimhoudingsverklaring:
Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst.

Functie eisen (knock-out criteria)

1. Je hebt opleidingen op het gebied van veiligheidskunde of gelijkwaardig, op HBO werk- en denkniveau.
2. Je hebt minimaal 2 jaren aantoonbare ervaring in het uitvoeren van de taak van veiliheidsregisseur, het inrichten van procedures en communicatie van veilgheidsprocessen zoals beschreven in de opdracht, of vergelijkbare ervaring.
3. Je weet de weg te vinden bij het betrekken van externe partijen als het gaat om het doen van aangifte, overleg met multimediabedrijven etc..
4. Je hebt een persoonlijke motivatie van de kandidaat toegevoegd waarin hij/zij toelicht waarom zij geschikt is voor deze functie en wat hij/zij voor ons zou kunnen en willen betekenen.
5. Je bent beschikbaar voor 36 uur per week voor de periode bij voorkeur van medio juni 2022 tot en met juni 2023, maar niet later dan beschikbaarheid vanaf 1 juli 2022.

Functie wensen (gunningscriteria)

1. Je hebt ervaring in multidisciplinaire beveiligingsvraagstukken en weet maatregelen richting te geven en deze te organiseren die meerdere disciplines raken.
2. Je hebt ervaring binnen de (semi)overheid en/of jeugdbescherming.
3. Je hebt kennis van en meerdere jaren ervaring met de aandachtsgebieden op het gebied van sociale en personele beveiliging.

Competenties

- Advies en coördinerende vaardigheden.
- Gestructureerd werkend.
- Zelfstandige werker, staat stevig in zijn schoenen, houdt overzicht over het hele werkveld.
- Schakelen op strategisch, tactisch als operationeel niveau.
- Leggen van verbanden tussen verschillende soorten informatie.
- Gericht op samenwerking.
- Durft te denken buiten de gestelde kaders en is niet bang om zijn deskundige mening te geven.
- Goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden.
- Vaardigheden om beveiligingsprocessen, -kaders, -instrumenten, en producten zo nodig te vertalen naar de RvdK.
- Kennis van het vakgebied van de veilig publieke dienstverlening.
- Goed in het bewaken van het dossier.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie: Den Haag/Thuis
Startdatum: 20-6-2022
Duur: 20-6-2023
Optie op verlenging: Ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 25-5-2022
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: ntb

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Locatie

Den Haag
Team Recruitment ICQ Flex Profs

Contactpersoon

Team Recruitment ICQ Flex Profs

Bezoekers van deze pagina bekeken ook deze banen:

ICQ-Groep B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.